Tillsammans promenerar vi och samtalar. Du kan komma hit till mig och vi går på en gemensam skogspromenad, eller så samtar vi via telefon och du promenerar där det känns bra för dig och jag promenerar här hos mig. 


Du bestämmer vad du vill tala om. Du kommer att få stöd i det som du bär på just nu och tillsammans skapar vi klarhet, hittar vi lösningar, nya sätt och ett bättre mående. 

Samtalen är 40 minuter och kostar 3500 kronor för alla fem samtalen.